Home Wpływ działalności na środowisko

Wpływ działalności na środowisko

INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ NA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO

KRZYSZTOF TOTH NUKLEOMED NZOZ

UL. ŻEGAŃSKA 46A, 04 – 736 WARSZAWA

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792) zgodnie z art. 32c pkt.2.

Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na :

 • uruchomieniu pracowni izotopowej klasy II  – decyzja Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki  nr D – 16766 z dnia 09.02.2008
 • przechowywaniu odpadów promieniotwórczych przejściowych powstałych w pracowni izotopowej klasy II – decyzja Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki  nr D – 19281 z dnia 03.02.2015
 • wykonywaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych i leczenia chorób nienowotworowych oraz paliatywnego leczenia chorób nowotworowych z wykorzystaniem produktów radiofarmaceutycznych – decyzja PWIS DE OHR/00031/2018 z dnia 04.01.2018
 • uruchomieniu pracowni rentgenowskiej przeznaczonej do stosowania aparatu SPECT/CT GE DISCOVERY NM/CT 870 DR – decyzja Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki  nr D – 21180 z dnia 20.05.2019
 • uruchomieniu tomografu komputerowego OPTIMA CT 540, SN:538223HM9 – decyzja PWIS DE OHR/00319/2019 z dnia 05.02.2019
 • uruchomieniu pracowni rentgenowskiej znajdującej się w pracowni medycyny nuklearnej – decyzja PWIS DE OHR/00320/2019 z dnia 05.02.2019
 • uruchomieniu pracowni rentgenowskiej w związku ze stosowaniem  aparatu PET – CT – decyzja Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki  nr D – 21464 z dnia 10.22.2019
 • uruchomieniu pracowni izotopowej klasy II stosującej aparat PET – CT – decyzja Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki  nr D – 21465 z dnia 10.22.2019
 • uruchomieniu pracowni rentgenowskiej w związku ze stosowaniem tomografu komputerowego uMi 550 – decyzja PWIS DE OHR/00049/2020 z dnia 10.01.2020
 • uruchamianiu i stosowaniu aparatu tomograficznego uMi 550, SN:200030, rok produkcji 2019 – decyzja PWIS DE OHR/00048/2020 z dnia 10.01.2020

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocydawkomierzyindywidualnych.

W ciągu całego 2022 roku wskazania dawkomierzy wykazywały wartości znacznie poniżej dopuszczalnych wymaganiami prawnymi.

Uwaga:

 • Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność NUKLEOMED NZOZ w całym 2021 roku nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
 • Pracownia NUKLEOMED NZOZ nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.