Home Odbiór wyników

Odbiór Wyników:

Większość wyników badań scyntygraficznych wydawana jest w dniu badania.
Wyniki badań wymagające dłuższego opracowania, wydawane są w uzgodnionym terminie - do kilku dni roboczych.
Istnieje możliwość wysłania wyników:
  • mailem po wypełnieniu pisemnej zgody
  • osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości
  • przez osobę upoważnioną, po wypełnieniu stosownych dokumentów w dniu badania