Historia

1991 r. – Otwarcie pierwszej prywatnej pracowni badań scyntygraficznych w Polsce przez dr Krzysztofa Toth

30.09.1991 r. Pierwsze badanie scyntygraficzne wykonane u siedmioletniego chłopca, naszą pierwszą gamma kamerą SEARLE – scyntygrafia tarczycy z użyciem technetu Tc-99m

1993 r. – Nasze pierwsze leczenie nadczynności tarczycy z użyciem jodu I131.

1994 r. – Uruchomienie Pracowni Radioimmunologicznej.

1997 r. – Instalacja nowej gamma kamery LFOV z systemem Scintron niemieckiej  firmy MIE (Medical Imaging Electronics).

2002 r. – Nasze pierwsze leczenie stawu kolanowego z użyciem radiofarmaceutyku Y-90 (radiosynowektomia)  

2003 r. – dr Krzysztof Toth rozpoczął szkolenia w zakładach medycyny nuklearnej, związane  z wprowadzaniem nowego radiofarmaceutyku(Zevalin) w terapii chłonniaków w ok. 40 krajach na całym świecie

2006 r. – Rozpoczęcie budowy nowej kliniki przy ul. Żegańskiej 46 A

2008 r. – Rozpoczęcie działalności w nowym budynku przy ul. Żegańskiej 46A pod nazwą Nukleomed NZOZ

2009 r. – Instalacja nowej gamma kamery z systemem SCINTRON firmy MIE (Medical Imaging Electronics) do scyntygrafii całego ciała oraz badań SPECT.

2012 r. – Wykonaliśmy w ciągu roku ponad 200 leczeń stawów (radiosynowektomii)

2013 r. – Instalacja dwóch nowych gamma kamer firmy MIE (Medical Imagning  Electronics) do badań scyntygraficznych. Nasza placówka  dysponuje czterema gamma kamerami do wykonywania badań scyntygraficznych.

2014 r. – Wykonaliśmy w ciągu roku prawie 600 leczeń radiosynowektomii (RSO).

2016 r. – Wykonaliśmy w ciągu roku ponad 3000 badań scyntygraficznych nerek i ponad 3000 badań scyntygraficznych układu kostnego, ponad 800 radiosynowektomii (RSO).

2017 r. – Instalacja nowej komory laminarnej w „gorącym” laboratorium.

2018 r. –Instalacja nowej gamma kamery ECAM- firmy MIE (Medical Imagning Electronics) do badań scyntygraficznych.

Styczeń 2019 r.- Instalacja nowoczesnej gamma kamery SPECT-CT NM/ CT 870DR firmy GE Healthcare.

Styczeń 2020 r.- Instalacja pierwszego w Polsce cyfrowego skanera PET-CT uMI 550 firmy United Imaging Healthcare.