Home NFZ

Scyntygrafia NFZ Warszawa

Scyntygrafia na Narodowy Fundusz Zdrowia Warszawa

Klinika Nukleomed obecnie świadczy usługi medyczne w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w następujących zakresach:

Świadczenia kosztochłonne:

Skierowanie może wystawić tylko lekarz z poradni specjalistycznej.

Świadczenia odrębnie kontraktowane:

Skierowanie może wystawić lekarz POZ, z poradni specjalistycznej lub z oddziału szpitalnego. Wyjątkiem jest scyntygrafia układu pozapiramidowego / DaTSCAN – w tym przypadku skierowanie może być wystawione tylko przez lekarza specjalistę neurologa lub neurochirurga