Scyntygrafia dynamiczna nerek Warszawa

Scyntygrafia dynamiczna nerek
(renoscyntygrafia)

Scyntygrafia dynamiczna nerek jest to badanie obrazowe pozwalające na ocenę wielkości, kształtu, położenia i funkcji nerek.  W badaniu wykorzystuje się znacznik izotopowy ( radiofarmaceutyk) – etylenodicysteinę znakowaną izotopem technetu-99m (99mTc-EC). Znacznik ten jest wychwytywany przez miąższ nerek, szybko wydzielany i wydalany z moczem, co umożliwia nieinwazyjną i dokładną ocenę funkcji nerek. Stosowane dawki izotopu są niewielkie, przez co napromieniowanie pacjenta podczas badania – znikome. Z tego względu badanie dynamiczne nerek jest bardzo przydatne w diagnostyce zaburzeń układu moczowego i dzieci, w tym również noworodków.

Wskazania do renoscyntygrafii:

Przygotowanie do badania (renoscyntygrafia):

Przebieg badania (renoscyntygrafia):

Na około 20-30 minut przed podaniem znacznika izotopowego należy pacjenta nawodnić. Nasze Panie Pielęgniarki informują każdego pacjenta indywidualnie w jakim czasie przed badaniem należy rozpocząć  przyjmowanie płynów. Badanie trwa od 20 do 60 minut i wykonywane jest w pozycji lezącej na plecach. Następuje dożylne podanie znacznika, a bezpośrednio po nim zapis obrazów na gamma-kamerze.

Zalecenia po badaniu (renoscyntygrafia):

Zobacz badanie na filmie: