Home Leczenie bolesnych przerzutów do kości – Samar 153

Leczenie bolesnych przerzutów do kości - Samar Warszawa

Leczenie bolesnych przerzutów do kości - Samar 153

Radioizotopowa terapia bolesnych przerzutów do kości to jedna z metod leczenia przeciwbólowego pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową.
Do leczenia izotopowego kwalifikują się pacjenci z silnymi bólami kostnymi pochodzenia nowotworowego.
Najczęściej bolesne przerzuty do kości występują w przebiegu raka prostaty u mężczyzn i raka piersi u kobiet, rzadziej w raku pęcherza moczowego, raku jajnika, nerki, płuc, jelita grubego oraz w przebiegu  szpiczaka.
Efekt przeciwbólowy pojawia się najczęściej po 1-2 tygodniach od podania izotopu i utrzymuje się przez 4-6 miesięcy. Terapię można powtórzyć po pół roku.

Efekt leczenia bolesnych przerzutów do kości:

Kwalifikacje do leczenia bolesnych przerzutów do kości:

Przed każdym zabiegiem leczniczym wykonywanym z podaniem izotopu promieniotwórczego przeprowadzana jest wizyta kwalifikacyjna.
Podczas wizyty kwalifikacyjnej przeprowadzany jest wywiad, badanie fizykalne i analiizowane są wyniki badań obrazowych (TK, MR, scyntygrafia kości). Lekarz specjalista medycyny nuklearnej wyjaśnia przebieg leczenia i w oparciu o wyniki badań dobiera optymalną dawkę radiofarmaceutyku (indywidualnie dla każdego pacjenta). Z tego względu przed podaniem leku niezbędne jest wykonanie scyntygrafii kości (odstęp pomiędzy scyntygrafią a leczeniem nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące) Bardzo ważne jest, aby w trakcie wizyty poinformować lekarza o dotychczas stosowanym leczeniu systemowym (chemioterapia, radioterapia, leczenie chirurgiczne) i przeciwbólowym. Podczas wizyty zlecane są badania krwi ( morfologia z rozmazem, parametry funkcji wątroby i nerek). Po uzyskaniu wyniku lekarz ustala dawkę leku i wyznaczany jest termin leczenia.

Jak zapisać się na kwalifikację?
Osobiście, mailowo lub telefonicznie.

Przygotowanie do leczenia bolesnych przerzutów do kości:

Przebieg leczenia bolesnych przerzutów do kości:

Zalecenia po leczeniu bolesnych przerzutów do kości:

Zobacz leczenie na filmie: