Scyntygrafia układu pozapiramidowego Warszawa

Scyntygraficzna diagnostyka zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego

(obrazowanie prążkowia i jąder podstawy mózgu radiofarmaceutykiem DaTSCAN)

Scyntygrafia z użyciem znacznika DaTSCAN obrazuje presynaptyczny wychwyt dopaminy, jednego z ważnych neuroprzekaźników ośrodkowego układu nerwowego. Dopamina działa poprzez swoiste receptory, wpływając między innymi na procesy psychiczne i emocjonalne oraz na napięcie mięśniowe i koordynację ruchów. W mózgu jej działanie jest szczególnie istotne w obrębie prążkowia i jąder podstawy. Zaburzenia wychwytu dopaminy w obrębie tych struktur występują w schorzeniach:

– choroba Parkinsona i zespoły parkinsonowskie (z ang. PS)

– choroby otępienne: otępienie z ciałkami Lewy’ego (z ang. DLB), choroba Alzheimera

Badanie scyntygraficzne pozwala wykryć zaburzenia presynaptycznego wychwytu dopaminy w obrębie prążkowia i jąder podstawy co ma zasadnicze znaczenie we wczesnej diagnostyce i wdrożeniu odpowiedniego leczenia u pacjentów z wyżej wymienionymi schorzeniami.

Przygotowanie do badania scyntygrafii układu pozapiramidowego:

Przebieg badania scyntygrafii układu pozapiramidowego:

Zalecenia po badaniu scyntygrafii układu pozapiramidowego: