Home Uroflowmetria

Badania urodynamiczne Warszawa

Uroflowmetria

Uroflowmetria to badanie cewkowego przepływu moczu. Badanie to pozwala na dokładne określenie rodzaju zaburzeń, będących przyczyną nieprawidłowości w opróżnianiu pęcherza moczowego. Uroflowmetria pomaga zdiagnozować zaburzenia w oddawaniu moczu – pozwala ocenić szybkość oddawania moczu, jego ilość oddawaną w ciągu sekundy oraz całkowitą objętość mikcji.

Możliwe do wykonania tylko u dzieci, które potrafią już same oddać mocz.

Przygotowanie do uroflowmetrii:

Przebieg uroflowmetrii: