Scyntygrafia receptorów somatostatynowych SRS Warszawa

Scyntygrafia receptorów somatostatynowych

(SRS, scyntygrafia receptorowa, scyntygrafia z oktreotydem, diagnostyka izotopowa guzów neuroendokrynnych, scyntygrafia guzów NET)

Scyntygrafia receptorów somatostatynowych (SRS) jest to badanie obrazowe pozwalające na ocenę stopnia zaawansowania guzów neuroendokrynnych (NET), detekcję ewentualnych zmian przerzutowych i/lub wczesne wykrycie wznowy nowotworu.

Scyntygrafia SRS jest obecnie standardowym badaniem diagnostycznym w określaniu stopnia zaawansowania guzów NET, niezwykle ważnym zarówno przy wyborze optymalnego sposobu leczenia (zabieg operacyjny, leczenie hormonalne, chemioterapia, leczenie izotopowe) jak i w monitorowaniu przebiegu terapii. Badanie to jest niezbędne u pacjentów z nowotworami NET, u których planowana jest terapia radioizotopowa z użyciem znakowanych analogów somatostatyny.

W scyntygrafii receptorowej wykorzystuje się znacznik izotopowy (radiofarmaceutyk) znakowany izotopem technetu-99m (Tc99m). Znacznik ten charakteryzuje się niską energią promieniowania gamma i krótkim okresem półtrwania (około 6 godzin) jest zatem całkowicie bezpieczny, a napromieniowanie pacjenta wskutek badania niewielkie, mniejsze niż przy wielu tradycyjnych procedurach radiologicznych (jak np. tomografia komputerowa jamy brzusznej). Scyntygrafia SRS może być wykonywana w każdym wieku i wielokrotnie powtarzana (zgodnie z zaleceniami klinicznymi).
Komórki nowotworów neuroendokrynnych wykazują na swej powierzchni obecność różnych typów receptorów somatostatynowych (wyróżnia się pięć podtypów receptorów SST1, SST2, SST3, SST4, SST5), spośród których najczęściej występują receptory podtypów: 2 i 5. Stosowane obecne znaczniki (analogi somatostatyny znakowane Tc99m, takie jak: Tektreotyd, HYNIC-TATE, Neo-SPECT) łączą się z tymi receptorami, przez co w obrazie scyntygraficznym (całego ciała i SPECT) możliwa jest detekcja nawet niewielkich zmian pierwotnych i przerzutowych. Scyntygrafia receptorowa jest również bardzo przydatna we wczesnym wykrywaniu wznowy nowotworu.

Przygotowanie do scyntygrafii receptorów somatostatynowych:

Przebieg scyntygrafii receptorów somatostatynowych:

Zalecenia po scyntygrafii receptorów somatostatynowych: