Home Chcę się zapisać prywatnie

Chcę się zapisać

Telefonicznie dzwoniąc pod numer  (22) 613 05 10 lub (22) 812 13 89 od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00.

Osobiście w naszej placówce.
Zobacz, jak można do nas dojechać.

Korzystając z poniższego formularza zapisu.

Formularz zapisu:

Wypełnienie formularza przyśpiesza ale nie gwarantuje zapisu a sam zapis zostanie potwierdzony telefonicznie.

Prywatnie

  Telefon kontaktowy:

  Imię i nazwisko osoby której dotyczy zapis:

  Tryb przyjęcia:
  pilnystabilny

  Skan skierowania:


  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krzysztof Stefan Toth, prowadzący Zakład Leczniczy NUKLEOMED NZOZ Krzysztof Toth, ul. Żegańska 46A, 04 – 736 Warszawa. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Andrzej Peńsko, Tel. +48668906046. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń medycznych przez NUKLEOMED NZOZ, na podstawie art. 9 punkt 2h rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi, w tym ustawą z dnia 06 listopada 2008 o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a w wypadku braku wymagań prawnych, zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumencie: „Retencja danych osobowych”. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, wyrażenia sprzeciwu przeciw przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udzielenia Pani/Panu świadczeń medycznych przez NUKLEOMED. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w systemach informatycznych obsługi pacjenta.