Home Terapie Izotopowe Leczenie bolesnych przerzutów do kości – Samar 153

Leczenie bolesnych przerzutów do kości - Samar 153

Radioizotopowa terapia bolesnych przerzutów do kości to jedna z metod leczenia przeciwbólowego pacjentów z zaawansowaną chorobą nowotworową.
Do leczenia izotopowego kwalifikują się pacjenci z silnymi bólami kostnymi pochodzenia nowotworowego.
Najczęściej bolesne przerzuty do kości występują w przebiegu raka prostaty u mężczyzn i raka piersi u kobiet, rzadziej w raku pęcherza moczowego, raku jajnika, nerki, płuc, jelita grubego oraz w przebiegu  szpiczaka.
Efekt przeciwbólowy pojawia się najczęściej po 1-2 tygodniach od podania izotopu i utrzymuje się przez 4-6 miesięcy. Terapię można powtórzyć po pół roku.

Efekt leczenia:

 • uśmierzenie bólu
 • zmniejszenie dawek leków przeciwbólowych
 • poprawa jakości życia występująca u 61-90% pacjentów w zależności od typu i zaawansowania klinicznego nowotworu

Kwalifikacje do leczenia:

Przed każdym zabiegiem leczniczym wykonywanym z podaniem izotopu promieniotwórczego przeprowadzana jest wizyta kwalifikacyjna.
Podczas wizyty kwalifikacyjnej przeprowadzany jest wywiad, badanie fizykalne i analiizowane są wyniki badań obrazowych (TK, MR, scyntygrafia kości). Lekarz specjalista medycyny nuklearnej wyjaśnia przebieg leczenia i w oparciu o wyniki badań dobiera optymalną dawkę radiofarmaceutyku (indywidualnie dla każdego pacjenta). Z tego względu przed podaniem leku niezbędne jest wykonanie scyntygrafii kości (odstęp pomiędzy scyntygrafią a leczeniem nie powinien być dłuższy niż 3 miesiące) Bardzo ważne jest, aby w trakcie wizyty poinformować lekarza o dotychczas stosowanym leczeniu systemowym (chemioterapia, radioterapia, leczenie chirurgiczne) i przeciwbólowym. Podczas wizyty zlecane są badania krwi ( morfologia z rozmazem, parametry funkcji wątroby i nerek). Po uzyskaniu wyniku lekarz ustala dawkę leku i wyznaczany jest termin leczenia.

Jak zapisać się na kwalifikację?
Osobiście, mailowo lub telefonicznie.

Przygotowanie do leczenia:

 • pacjent nie wymaga specjalnego przygotowania.

Przebieg leczenia:

 • Po przybyciu do Naszej Placówki pacjent jest badany przez lekarza specjalistę medycyny nuklearnej. Następnie jest zakładany wenflon i pacjent przechodzi do osobnego pokoju.
  We wlewie dożylnym podawane jest 500ml płynu (5% glukoza lub w przypadku cukrzycy – płyn wieloelektrolitowy), następnie w powolnej jednominutowej iniekcji dożylnej – lek izotopowy, w po nim ponownie kroplówka z płynem wielkoelektrolitowym.
  Pacjent pozostaje w lecznicy około 6 godzin

Zalecenia po leczeniu:

 • z powodu potencjalnej możliwości przejściowej supresji szpiku, 2 tygodnie po podaniu leku izotopowego należy wykonać kontrolne badanie morfologii krwi i wynik skonsultować z lekarzem
 • nie powinno się stosować radioterapii ani chemioterapii przez 8 tygodni od momentu podania izotopu

Zobacz leczenie na filmie: