Uroflowmetria

Uroflowmetria to badanie cewkowego przepływu moczu. Badanie to pozwala na dokładne określenie rodzaju zaburzeń, będących przyczyną nieprawidłowości w opróżnianiu pęcherza moczowego. Uroflowmetria pomaga zdiagnozować zaburzenia w oddawaniu moczu - pozwala ocenić szybkość oddawania moczu, jego ilość oddawaną w ciągu sekundy oraz całkowitą objętość mikcji.

Możliwe do wykonania tylko u dzieci, które potrafią już same oddać mocz.

Przygotowanie do badania:

  • w dniu badania dziecko nie musi być na czczo
  • dziecko powinno być napojone w sposób naturalny w ciągu godziny poprzedzającej badanie (0,3-0,5 litra napoju w zależności od wieku pacjenta).
  • u dzieci z naglącymi parciami lub częstomoczem wskazane jest wcześniejsze zgłoszenie się na badanie i przyjmowanie płynów w ciągu 30 minut poprzedzających badanie
  • dziecko przed badaniem powinno mieć naturalnie wypełniony pęcherz

Przebieg badania:

  • Dziecko musi na żądanie oddać mocz do specjalnego nocnika, a przy pomocy aparatu USG dokonuje się oceny objętości moczu zalegającego w pęcherzu moczowym po mikcji.