Scyntygrafia Receptorów Somatostatynowych

(SRS, scyntygrafia receptorowa, scyntygrafia z oktreotydem, diagnostyka izotopowa guzów neuroendokrynnych, scyntygrafia guzów NET)

Scyntygrafia receptorów somatostatynowych (SRS) jest to badanie obrazowe pozwalające na ocenę stopnia zaawansowania guzów neuroendokrynnych (NET), detekcję ewentualnych zmian przerzutowych i/lub wczesne wykrycie wznowy nowotworu.

Scyntygrafia SRS jest obecnie standardowym badaniem diagnostycznym w określaniu stopnia zaawansowania guzów NET, niezwykle ważnym zarówno przy wyborze optymalnego sposobu leczenia (zabieg operacyjny, leczenie hormonalne, chemioterapia, leczenie izotopowe) jak i w monitorowaniu przebiegu terapii. Badanie to jest niezbędne u pacjentów z nowotworami NET, u których planowana jest terapia radioizotopowa z użyciem znakowanych analogów somatostatyny.

W scyntygrafii receptorowej wykorzystuje się znacznik izotopowy (radiofarmaceutyk) znakowany izotopem technetu-99m (Tc99m). Znacznik ten charakteryzuje się niską energią promieniowania gamma i krótkim okresem półtrwania (około 6 godzin) jest zatem całkowicie bezpieczny, a napromieniowanie pacjenta wskutek badania niewielkie, mniejsze niż przy wielu tradycyjnych procedurach radiologicznych (jak np. tomografia komputerowa jamy brzusznej). Scyntygrafia SRS może być wykonywana w każdym wieku i wielokrotnie powtarzana (zgodnie z zaleceniami klinicznymi).
Komórki nowotworów neuroendokrynnych wykazują na swej powierzchni obecność różnych typów receptorów somatostatynowych (wyróżnia się pięć podtypów receptorów SST1, SST2, SST3, SST4, SST5), spośród których najczęściej występują receptory podtypów: 2 i 5. Stosowane obecne znaczniki (analogi somatostatyny znakowane Tc99m, takie jak: Tektreotyd, HYNIC-TATE, Neo-SPECT) łączą się z tymi receptorami, przez co w obrazie scyntygraficznym (całego ciała i SPECT) możliwa jest detekcja nawet niewielkich zmian pierwotnych i przerzutowych. Scyntygrafia receptorowa jest również bardzo przydatna we wczesnym wykrywaniu wznowy nowotworu.

Przygotowanie do badania:

 • Przed scyntygrafią SRS wskazane jest odstawienie leków z grupy analogów somatostatyny:
  - długodziałające preparaty (Sandostatin LAR, Somatuline Autogel) - 5 tygodni przed badaniem
  - krótkodziałające preparaty (Sandostatin, Somatostatin-Eumedica) - co najmniej 48 godzin przed badaniem
 • Wskazane jest opróżnienie jelit z treści kałowej przed badaniem:
  - na badanie należy zgłosić się na czczo (co najmniej 6 godzin bez posiłku)
  - w dniu poprzedzającym badanie - zalecana dieta lekkostrawna i zwiększenie ilość przyjmowanych płynów
  - na 2-3 dni przed badaniem - wskazane wykluczenie z diety owoców pestkowych (śliwki, winogrona, wiśnie, czereśnie itp.)
  - w dniu przed badaniem - zalecany środek przeczyszczający; dostępne są m.in. następujące preparaty na receptę - Fortrans,  Moviprep, Citrafleet, Eziclen (receptę wypisuje lekarz kierujący na badanie i/lub lekarz rodzinny)
 • W dniu zgłoszenia się na badanie należy koniecznie dostarczyć dokumentację medyczną wszystkich wykonanych wcześniej badań:
  - wyniki badań oznaczeń z krwi, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, rozpoznanie histopatologiczne
  - wyniki badań obrazowych:
  tomografii komputerowej (TK) i/lub rezonansu magnetycznego (MR) z elektronicznymi zapisami obrazów na płytach CD lub DVD,
  • ultrasonografii (USG)
  • pozytonowej tomografii emisyjnej (PET)
  W celu dokładnej oceny lokalizacji zmian i właściwej interpretacji badania scyntygraficznego w pracowni dokonywana jest komputerowa fuzja obrazów TK/MR i scyntygrafii SPECT.

Przebieg badania:

 • W trakcie rejestracji prosimy o przekazanie do wglądu wyników wcześniej wykonanych badań obrazowych, w tym płytek CD i/lub DVD z zapisem elektronicznym ostatnio wykonanej tomografii komputerowej.
  Pacjent ma podawany dożylnie znacznik izotopowy (99mTc-Tektrotyd).
  Zapis badania scyntygraficznego wykonywany jest pomiędzy 1 – 4 godziną od podania znacznika. W tym czasie możliwe jest picie wody, nie można przyjmować posiłku.
  Rejestracji obrazów dokonuje się w pozycji leżącej na plecach.
  W pierwszej kolejności rejestrowany jest obraz całego ciała (tzw. whole body scan), co zajmuje około 20-30 minut, a następnie wykonywane są badania SPECT dwóch lub trzech okolic (np. klatki piersiowej i jamy brzusznej), po około 20 minut/SPECT, w zależności od lokalizacji i typu diagnozowanej zmiany.

Zalecenia po badaniu:

 • unikać kontaktu z małymi dziećmi i kobietami w ciąży,
 • pić większe ilości płynów celem wypłukania znacznika z organizmu,