Home Badania Diagnostyczne Scyntygrafia Perfuzyjna Płuc

Scyntygrafia perfuzyjna płuc

Badanie scyntygraficzne płuc polega na ocenie ukrwienia miąższu płuc. Pomaga w diagnostyce takich schorzeń jak:

  • ostra zatorowość płucna
  • przewlekła zatorowość płucna – diagnostyka i monitorowanie leczenia
  • nadciśnienie płucne
  • ocena perfuzji niektórych wrodzonych wad
  • niewydolność oddechowa

Przygotowanie do badania:

  • Scyntygrafia perfuzyjna płuc nie wymaga specjalnego przygotowania.
  • W dniu zgłoszenia się na badanie prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji medycznej ( wszystkich badań obrazowych).

Przebieg badania:

  • Radiofarmaceutyk podawany jest dożylnie. Obrazy rejestrowane są bezpośrenio po podaniu znacznika. Zapis wykonywany jest techniką SPECT, trwa około 40 minut.

Zalecenia po badaniu:

  • unikać kontaktu z małymi dziećmi i kobietami w ciąży,
  • pić większe ilości płynów celem wypłukania znacznika z organizmu,