Home Badania Diagnostyczne Scyntygrafia Znakowanymi Leukocytami

Scyntygrafia znakowanymi leukocytami

Scyntygrafia znakowanymi leukocytami  to badanie scyntygraficzne wykonywane w celu wykrycia ognisk zapalnych i infekcyjnych.
W pracowni Nukleomed badanie wykonuje się z użyciem znakowanych izotopem technetu-99m przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom znajdującym się na powierzchni pobudzonych leukocytów.

Przygotowanie do badania:

  • Scyntygrafia znakowanymi leukocytami nie wymaga specjalnego przygotowania, nie trzeba być na czczo.
  • W dniu zgłoszenia się na badanie prosimy o zabranie ze sobą dokumentacji medycznej. Dla optymalnej interpretacji wyniku badania wskazane jest porównanie z wynikami wcześniej wykonanych badań obrazowych (TK, MR, USG, badanie scyntygraficzne).

Przebieg badania:

  • Badanie wymaga dwukrotnej wizyty w pracowni, gdyż protokół obejmuje trzy rejestracje obrazów scyntygraficznych - po 1 godzinie, po 4 godzinach i po około 24 godzinach po dożylnym podaniu znacznika.
    Badanie wykonuje się w pozycji leżącej na plecach.
    Wykonuje się obrazy z obszaru podejrzanego o ognisko infekcji oraz badanie całego ciała. Jednen zapis trwa około 20 minut. W niektórych przypadkach, w celu dokładnej lokalizacji zmiany, dodatkowo wykonuje się badanie techniką SPECT (z ang. Single Photon Emission Tomograpfy, badanie tomograficzne pojedynczego fotonu).

Zalecenia po badaniu:

  • unikać kontaktu z małymi dziećmi i kobietami w ciąży,
  • pić większe ilości płynów celem wypłukania znacznika z organizmu,

Zobacz badanie na filmie: