Scyntygraficzna diagnostyka zaburzeń czynności układu pozapiramidowego w przebiegu schorzeń zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego

(obrazowanie prążkowia i jąder podstawy mózgu radiofarmaceutykiem DaTSCAN)

Scyntygrafia z użyciem znacznika DaTSCAN obrazuje presynaptyczny wychwyt dopaminy, jednego z ważnych neuroprzekaźników ośrodkowego układu nerwowego. Dopamina działa poprzez swoiste receptory, wpływając między innymi na procesy psychiczne i emocjonalne oraz na napięcie mięśniowe i koordynację ruchów. W mózgu jej działanie jest szczególnie istotne w obrębie prążkowia i jąder podstawy. Zaburzenia wychwytu dopaminy w obrębie tych struktur występują w schorzeniach:

– choroba Parkinsona i zespoły parkinsonowskie (z ang. PS)

– choroby otępienne: otępienie z ciałkami Lewy’ego (z ang. DLB), choroba Alzheimera

Badanie scyntygraficzne pozwala wykryć zaburzenia presynaptycznego wychwytu dopaminy w obrębie prążkowia i jąder podstawy co ma zasadnicze znaczenie we wczesnej diagnostyce i wdrożeniu odpowiedniego leczenia u pacjentów z wyżej wymienionymi schorzeniami.

Przygotowanie do badania:

  • Przed badaniem nie trzeba być na czczo.
  • Przed badaniem nie można przyjmować leków o dużym powinowactwie do transportu dopaminy. Dotyczy to takich leków i substancji jak: amfetamina, benzatropina, bupropion, kokaina, mazyndol, metylfenidat, fentermina i sertralina. Leki niemające wpływu na przebieg badania to: agoniści dopaminy oraz antagoniści, działający na poziomie postsynaptycznych receptorów dopaminy, pergolid W razie wątpliwości wskazany jest kontakt z kliniką Nukleomed i przekazanie szczegółowych informacji na temat dotychczasowego leczenia tak, aby odpowiednio przygotować się do procedury.
  • Z uwagi na fakt, że DaTSCAN znakowany jest izotopem jodu-123, w celu zminimalizowania wychwytu radioaktywnego jodu przez komórki tarczycy, przed badaniem zostanie podany doustnie lek okresowo blokujący wychwyt jodu w gruczole; działanie to nie wpływa istotnie na prawidłowe funkcjonowanie tarczycy.

Przebieg badania:

  • Przed badaniem podawany jest lek hamujący wychwyt jodu w tarczycy. Pacjentowi podaje się dożylnie (przez założony wenflon) znacznik izotopowy. Zapis obrazów na gamma-kamerze techniką SPECT wykonywany jest 3-6 godzin po podaniu znacznika. Badanie wykonuje się w pozycji leżącej, zapis trwa około 30- 45 minut. Bardzo ważne jest, aby pozostawać w bezruchu podczas skanowania – ma to zasadnicze znaczenie dla jakości uzyskanych obrazów i istotnie wpływa na właściwą interpretację wyników badania.

Zalecenia po badaniu:

  • unikać kontaktu z małymi dziećmi i kobietami w ciąży,
  • pić większe ilości płynów celem wypłukania znacznika z organizmu,