Dr Krzysztof Toth
Dyrektor
Dr Dorota Jurgilewicz
Dyrektor Medyczny
Dr Joanna Niewiadomska
Dr Joanna Kacprzak
Dr Marek Chojnowski
Dr Łukasz Kowalski
Dr Edyta Konopińska
Dr Łukasz Hołody
Dr Stanisław Warchoł
Dr Hanna Szymanik-Grzelak
Dr Piotr Gastoł
Dr Elżbieta Dzik
Dr Maciej Nyżnyk
Dr Maria Ginalska-Malinowska
Bożena Chruścicka
Koordynator Działu Medycznego
Technik Elektroradiologii
Damian Renik
Fizyk
Technik Elektroradiologii
Inspektor Ochrony Radiologicznej IOR-R IOR-3
Ewelina Borkowska
Technik Elektroradiologii
Patrycja Nowak
Technik Elektroradiologii
Izabela Dróżdż
Technik Elektroradiologii
Irena Machnik
Magdalena Boruń
Marija Bareja
Kamila Turkowska
Sylwia Grzybowska
Księgowa
Anna Kuleczka
Młodsza Księgowa
Robert Chruścicki
Specjalista ds. Zamówień
Andrzej Peńsko
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Adam Toth
Zastępca Dyrektora ds. Administracji i Rozwoju
Paulina Borkowska
Koordynator Działu Obsługi Pacjenta
Aleksandra Kozieja-Wieczerzyńska
Rejestratorka Medyczna
Monika Stańczak
Rejestratorka Medyczna
Teresa Leszczyńska
Rejestratorka Medyczna
Agnieszka Gańko
Rejestratorka Medyczna
Małgorzata Hajdacka
Rejestratorka Medyczna
Marta Popis
Rejestratorka Medyczna
Katarzyna Rytel
Rejestratorka Medyczna
Agnieszka Tymoszuk
Velyykokon Olena