Home Strona główna Zapytania ofertowe

Zapytania Ofertowe

Z dnia 14.12.2017

Zapytanie ofertowe na „Zakup Gammakamery dwugłowicowej (SPECT, whole body)” w ramach projektu p.n.: „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Nukleomed NZOZ”
w Nukleomed NZOZ Krzysztof Toth w Warszawie

Pliki do pobrania:

Zapytanie nr 3 – zał. nr 1 - Formularz oferty
Zapytanie nr 3 – zał. nr 2 - Formularz opis przedmiotu oferty
Zapytanie nr 3 – zał. nr 3 - Wzór umowy
Zapytanie nr 3 – zał nr 4 - Wykaz usług
Z dnia 12.12.2017

Zapytanie ofertowe na „Adaptację pomieszczenia – Osłony ołowiane na ścianę i drzwi ochronne” w ramach projektu p.n.: „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Nukleomed NZOZ”
w Nukleomed NZOZ Krzysztof Toth w Warszawie

Pliki do pobrania:

Zapytanie nr 1 - zał. nr 1 - Formularz oferty
Zapytanie nr 1 - zał. nr 2 - Formularz opis przedmiotu oferty
Zapytanie nr 1 - zał. nr 3 - Wzór umowy
Z dnia 12.12.2017

Zapytanie ofertowe na „Zakup trezora na izotopy” w ramach projektu p.n.: „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Nukleomed NZOZ”
w Nukleomed NZOZ Krzysztof Toth w Warszawie

Pliki do pobrania:

Zapytanie nr 2 - zał. nr 1 – Formularz oferty
Zapytanie nr 2 - zał. nr 2 - Formularz opis przedmiotu oferty
Zapytanie nr 2 - zał. nr 3 – Wzór umowy
Zapytanie nr 2 - zał. nr 4a - TREZOR KOMPLET
Zapytanie nr 2 - zał. nr 4b - Trezor - Oslony Pb